Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Ubezpieczenie nieruchomości


 

Agent ubezpieczeniowy
Agent ubezpieczeniowy

DOMIWA Nieruchomości Mazowieckie w ramach kompleksowej obsługi zapewnia kontakt ze współpracującym z naszym biurem 

 

 

                             AGENTEM  UBEZPIECZENIOWYM

                                          Panem JANEM  ŻYŁA

 

Współpracujący z nami Agent ubezpieczeniowy , doświadczony i profesjonalny Pan Jan Żyła,  wybierze dla Państwa najkorzystniesze finansowo i zakresowo ubezpieczenie, dopasowane do potrzeb Państwa czy też Banku kredytującego nieruchomość.

Ubezpieczenie takie ma bowiem  za zadanie zabezpieczyć należący do Państwa  dom lub mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych. W z pierwszym przypadku ochroną ubezpieczeniową objęta jest jego utrata na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży z włamaniem lub rabunku a w drugim zniszczenie, uszkodzenie lub utrata powstała przeważnie na skutek takich zdarzeń losowych jak ogień, zalanie, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, grad, lawina, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi i innych mniej prawdopodobnych jak np. uderzenie w nasz dom statku powietrznego. W ramach tego rodzaju ubezpieczeń standardowo ochroną ubezpieczeniową obejmuje się dwie wyodrębnione przedmiotowo kategorie mienia: rzeczy nieruchome wraz z elementami stałymi i rzeczy ruchome zwane także ruchomościami domowymi. Podział ten uzasadniają zagrożenia (ryzyka) z jakimi wskazane kategorie majątku są związane. Nieruchomości wraz z elementami stałymi związane są przede wszystkim z ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia w następstwie zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, gradobicie, deszcz nawalny czy huragan natomiast rzeczy ruchome prócz wskazanych ryzyk narażone są także na utratę w następstwie kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

 

Wspólpracujący z nami Agent ubezpieczeniowy Pan Jan Żyla, z uwagi na swoją mobilność, umówi się z Państwem w dogodnym czasie oraz terminie.

 

                                                                                                                   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

UBEZPIECZ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
UBEZPIECZ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ